Activiteit en Realisatie

Dusabikane Activiteit en Realisatie

Activiteit 1

Bewustmaking van de lokale overheden en van de leraren aan de projectactiviteiten.

Bijeenkomsten met de lokale overheid en met de bevolking van de dorpen worden georganiseerd teneinde ze
bewust te maken van hun rol en van hun bijdrage in het slagen van het project. Het gaat erom aan te geven hoe de deelname van de dorpsgezinnen en van de lokale overheid kunnen bijdragen.. Daaruit zal een gemeleerde commissie ontstaan die belast wordt met het volgen van de actitiviteiten en hun realiseerbaarheid.

Realisatie

Op 14 en 15 april neemt een missie op, tijdens een vergadering, georganiseerd door de Legaal Vertegemwoordiger van de organisatie AKARARO, die het begin aankondigt van het project dat lang verwacht werd en een vergadering waarin de bewustwording werd uitgelegd aan alle belanghebbende partijen aan het project. Dit atelier werd georganiseerd op 17 en 18 april 2014 en had als belangrijkste doel het uitleggen van de veranderingen gelieerd aan de keuze van de ongeschoolde jeugd die de opleiding zou volgen.

Activiteit 2

Identificatie van de kandidaten aan de vakopleiding en de verdeling over de vakken.

Gedurende de bijeenkomsten tot bewustwording van de gezinnen wordt het proces van identificatie gestart,
waarbij de criteria van kwetsbaarheid en het niet bezitten van akkergrond worden gerespecteerd. Dit zijn de gezinnen die kandidaten voor de vakopleiding kunnen leveren. De verdeling van de leerlingen zal worden geëffectueerd, rekening houdend met de keuze van iedereen die de beschikbare cursus kunnen volgen; naaien, timmeren, metselen en lassen.

Realisatie

Op 28 en 29 april 2014 wordt een vergadering gehouden die de selectiecriteria van de niet geschoolde jeugd definieert, die de vakopleiding gaat volgen, uit de betrokken gemeenten. Op deze vergadering waren aanwezig de lokale overheid, de gehuchten en gemeenten, de kerkelijke overheid en de technische diensten van de diverse vakgebieden. Tevens kwamen gegadigen voor de vakopleiding uit de gehuchten Kirika, Bigwana en Buyage in de zone Buhangur en de gehuchten Teka en Mbuye in de zone Mbuye. Op 5 en 6 mei werd een open dag georganiseerd om de kandidaten aan te wijzen. Daarbij waren aanwezig alle deelnemende partijen en de lokale en de kerkelijke overheid. Daaruit is een lijst gekomen van de kandidaten aan de vakopleiding.
De onderstaande tabel geeft de verdeling van de kandidaten aan de vakopleiding weer:

Plaats/gehucht

Zone

Jongeren

Plaats Kibumbu Buhangura 3
Gehucht Kirika Buhangura 3
Gehucht Bigwana Buhangura 4
Gehucht Buyaga Buhangura 5
Gehucht Teka Mbuye 3
Gehucht Mbuye Mbuye 2

Totaal

20

Dusabikane dorpen

Activiteit 3

De opbouw van de vakopleiding en de handboeken voor de leraren.

Bekwame mensen in vakopleidingen worden gevraagd teneinde een cursus voor te bereiden en handboeken voor de leraren te maken in de gemelde vakken. Deze cursus en handboeken worden ter beoordeling voorgelegd aan de personen die zijn aangewezen en kennis hebben van de vakopleiding.

Realisatie

Op 3 juli 2014 werd de selectieprocedure gestart om een adviserend persoon aan te stellen om de vakopleiding vorm te geven en de handboeken voor leraren samen te stellen. Na overleg met het
projectteam en de organisatie, werd gekozen voor een verkorte consultatie, gezien urgentie van de activiteit; drie adviseurs werden geidentificeerd en gevraagd hun bod te presenteren zowel technisch als financieel. Een adviescontract werd aangeboden aan de gekozen consultant en het rapport en de handboeken voor leraren werd overgedragen aan het project op 19 juli 2014.

Na de aanmaak van de vakopleiding hebben wij de kandiaten verdeeld over de verschillende vakken, want er waren vakken die niet werden gewaardeerd door de kandidaten; op 2 en 3 augustus 2014 hebben wij een vergadering belegd met de projectstaf om de verdeelcriteria van kandidaten vast te leggen. De kandidaten konden zich daar in vinden. In totaal 7 kandidaten zijn toegewezen aan het naaiatelier, 5 aan het metselen, 4 aan het lassen en 4 in het timmeren.

Dusabikane Handboek Timmeren

Activiteit 4

Aanschaf gereedschap en materialen voor de opleiding

Het project zal de instrumenten die gebruikt zullen worden door de winnaars van de training en het materiaal dat gebruikt zal worden door de winnaars van de opleiding kopen. Tevens zullen er trainingen worden georganiseerd.

Realisatie

Het projectteam kwam bijeen met de coördinator en de Legaal Vertegenwoordiger op 14 augustus 2014 teneinde een planning van de opleidingsactiviteiten te maken, met o.a. als resultaat een lijst met benodigheden voor elk vak, met deze lijst heeft de afdeling Logistiek en de penningmeester van de organistie alle winkels afgegaan om de benodigdheden voor de opleiding aan te schaffen tegen een betere inkoopsprijs en van goede kwaliteit. De benodigdheden werden gekocht op 21 augustus 2014 en naar Mbuye vervoerd op 22 augustus. De benodigheden werden ontvangen door de coordinator en door elke vakleraar. Het theoretische gedeelte was begonnen op 12 augustus 2014, waarna op 23 augustus met de praktische zkane kone worden begonnen.

Activiteit 5

Opleiding van de kandidaten

De kandidaten verdeeld over de verschillende vakken worden onderwezen door leraren van de professionele opleidingscentra, de opleiding wordt 3 keer per week gegeven totdat het einde van de cursus is bereikt. Na een eindevaluatie van de kandidaten, kan er worden overgegaan tot het uitdelen van een certificaat.

Realisatie

De opleidingsactiviteiten zijn begonnen op 11 augustus 2014 met theorielessen en de praktijklessen zijn begonnen zodra het gereedschap en de materialen waren ontvangen. Wij beschrijven hieronder hoe de opleiding is verlopen gedurende de 6 maanden die de kandidaten in de school hebben doorgebracht.