ANBI regeling

Sinds 2012 merkt de Nederlandse Overheid ons aan als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’, beter bekend als ANBI. Daarom staan wij vermeld in het ANBI-register van de Belastingdienst.

Als de Belastingdienst een instelling aanwijst als ANBI, kunnen donateurs binnen geldende regels hun giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.
De regelgeving voor ANBI-instellingen geeft belastingbetalers, donateurs en begunstigden meer inzicht in het functioneren van ‘goede doelen organisaties’: ze zijn verplicht specifieke gegevens op hun website te publiceren, waarmee ze aan elementaire eisen van transparantie voldoen. Dit komt het vertrouwen van het publiek in deze organisaties ten goede.

Gegevens Stichting Dusabikane.

Statutaire naam: Stichting Dusabikane, ANBI m.i.v.13 april 2012
RSIN/Fiscaal nummer: 851569572; KvK 55110142
Postadres Dusabikane: Lange Heul 376, 1403 NX Bussum
E-mail adres: snahayo@hotmail.com
Telefoonnummer: 00 (31) 06 -19429520

Bestuurssamenstelling en namen van Bestuurders

 

Seconde Nahayo

Voorzitter

Seconde Nahayo

Jean-Marie Vianney Habarugira

Secretaris

Jean-Marie Vianney Habarugira

Jean Marie Prosper Ndayiragije

Penningmeester

Jean Marie Prosper Ndayiragije

Conform onze statuten ontvangen de bestuurders vergoeding van onkosten.

Onze Missie

Dusabikane werkt aan een hoopvolle toekomst voor de kinderen van Burundi en in het bijzonder de kinderen in de dorpen van de gemeente Mbuye. We willen hen in brede zin ondersteunen bij het vormgeven van hun leven: basale veiligheid en vertrouwen in hun toekomst; goede medische zorg, goed onderwijs, een veilige plek om te wonen in een huis met hun gezin; zich een beroep eigen maken en uitoefenen in hun dorpen en zo zelfrespect en respect voor anderen hervinden en uitdragen naar anderen.
Dusabikane beoogt het algemeen nut door middelen te werven in Nederland – waar de initiatiefneemster, Mw Nahayo, woont – om zo deze missie te verwezenlijken.

Mbuye Burundi
Een van de dorpen in Mbuye, provincie Muramvya, Burundi in Oost-Afrika.

Hoe realiseert Dusabikane deze missie?

Dusabikane/Akararo bieden jongeren een vakopleiding waarmee ze snel aan de slag kunnen in hun eigen dorpen als metselaar, timmerman of naaister bij voorbeeld. We voorzien jaarlijks € 25.000 aan projectkosten, die we sinds 2013 dekken door middelen te werven waarmee we een stabiele inkomstenbron schiepen, zoals onder meer:

  • Contact leggen met de gemeente Bussum, hetgeen leidde tot subsidietoekenning.
  • Contact leggen met Burundezen in Nederland om hen te informeren over ons project en hoe ze ons kunnen steunen.
  • Mogelijkheden onderzoeken om samen te werken met Stichting “De Wilde Ganzen”, My Word en Cordaid.
  • Vaklieden in Gooise bedrijven benaderen met het verzoek financieel, of praktisch bij te dragen aan ons initiatief.
  • Een school in de Gooise regio met affiniteit met ons project bereid vinden het te ‘adopteren’.
Mbuye
Mbuye

 

Financiële en projectrapportages

Voor de financiële rapportages, klik hier.

Voor de projectrapportages, klik hier.