ANBI regeling

Sinds 2012 merkt de Nederlandse Overheid ons aan als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’, beter bekend als ANBI. Daarom staan wij vermeld in het ANBI-register van de Belastingdienst.

Als de Belastingdienst een instelling aanwijst als ANBI, kunnen donateurs binnen geldende regels hun giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.
De regelgeving voor ANBI-instellingen geeft belastingbetalers, donateurs en begunstigden meer inzicht in het functioneren van ‘goede doelen organisaties’: ze zijn verplicht specifieke gegevens op hun website te publiceren, waarmee ze aan elementaire eisen van transparantie voldoen. Dit komt het vertrouwen van het publiek in deze organisaties ten goede.

Gegevens Stichting Dusabikane.

Statutaire naam: Stichting Dusabikane, ANBI m.i.v.13 april 2012
RSIN/Fiscaal nummer: 851569572; KvK 55110142
Postadres Dusabikane: Lange Heul 376, 1403 NX Bussum
E-mail adres: snahayo@hotmail.com
Telefoonnummer: 00 (31) 06 -19429520

Bestuurssamenstelling en namen van Bestuurders

 

Seconde Nahayo

Voorzitter

Seconde Nahayo

Jean-Marie Vianney Habarugira

Secretaris

Jean-Marie Vianney Habarugira

Jean Marie Prosper Ndayiragije

Penningmeester

Jean Marie Prosper Ndayiragije

Conform onze statuten ontvangen de bestuurders vergoeding van onkosten.

Onze Missie

Dusabikane werkt aan een hoopvolle toekomst voor de kinderen van Burundi en in het bijzonder de kinderen in de dorpen van de gemeente Mbuye. We willen hen in brede zin ondersteunen bij het vormgeven van hun leven: basale veiligheid en vertrouwen in hun toekomst; goede medische zorg, goed onderwijs, een veilige plek om te wonen in een huis met hun gezin; zich een beroep eigen maken en uitoefenen in hun dorpen en zo zelfrespect en respect voor anderen hervinden en uitdragen naar anderen.
Dusabikane beoogt het algemeen nut door middelen te werven in Nederland – waar de initiatiefneemster, Mw Nahayo, woont – om zo deze missie te verwezenlijken.

Mbuye Burundi
Een van de dorpen in Mbuye, provincie Muramvya, Burundi in Oost-Afrika.

Hoe realiseert Dusabikane deze missie?

Dusabikane/Akararo bieden jongeren een vakopleiding waarmee ze snel aan de slag kunnen in hun eigen dorpen als metselaar, timmerman of naaister bij voorbeeld. We voorzien jaarlijks € 25.000 aan projectkosten, die we sinds 2013 dekken door middelen te werven waarmee we een stabiele inkomstenbron schiepen, zoals onder meer:

  • Contact leggen met de gemeente Bussum, hetgeen leidde tot subsidietoekenning.
  • Contact leggen met Burundezen in Nederland om hen te informeren over ons project en hoe ze ons kunnen steunen.
  • Mogelijkheden onderzoeken om samen te werken met Stichting “De Wilde Ganzen”, My Word en Cordaid.
  • Vaklieden in Gooise bedrijven benaderen met het verzoek financieel, of praktisch bij te dragen aan ons initiatief.
  • Een school in de Gooise regio met affiniteit met ons project bereid vinden het te ‘adopteren’.
Mbuye
Mbuye

Resultaten in 2015

Onze samenwerking met Akararo groeide in korte tijd uit tot een effectief functionerend partnership. We vonden de financiële middelen voor lesruimtes en leraren en bereidden het lesmateriaal voor.
De eerste groep van 20 geselecteerden (15-20 jaar) kon in 2015 de opleiding met succes én een diploma afronden. Voor het eerst na jaren van onafgebroken burgeroorlog kan de jongere generatie weer een vak leren, inkomen verwerven en met het behaalde diploma in de eigen dorpen aan de slag.

Metsel-atelier

De leerlingen van de opleiding metselen konden hun opgedane kennis tonen op twee constructiewerkplaatsen waar zij betaald aan de slag konden!

Plaatsen van zelfgemaakte deur.
Denis Innocent et Dieudonné op een werkplaats met de kleine uitbouw van een huis.

Naai-atelier

De leerlingen van het naai-atelier werden beoordeeld op hun opgedane kennis. Zij hebben de gelegenheid gehad diverse kleren te maken en kleine opdrachten van buren en vrienden gedaan, die hen tot nu toe betrouwbaarheid en geloofwaardigheid hebben gebracht. Zo konden ze geld verdienen en ook bijdragen aan de spaar- en kredietcooperatie.

Hemd voor een 5-jarig kind
Hemd voor een 5-jarig kind

Nijimere Dallie een leerling van het naai-atelier geeft haar verslag:

Ik heb al veel dingen gemaakt, ook toen ik nog geen eigen naaimachine had. Na de scholing heb ik al een jurk voor een 4-jarige gemaakt, twee broeken voor 7-jarige kinderen, een rok en een bloes voor een 11-jarige tegen betaling; bovendien brengen buren en vrienden kleding naar mij voor allerlei reparaties tegen betaling. Ook heb ik al veel voor mij zelf heb gemaakt: een rok, een bloes, kleding die ik heb vermaakt en lendenschotten die ik heb getransformeerd.
Het verdiende geld stelt me in staat om deel te nemen aan de activiteiten van de spaar- en krediet coöperatie en zodoende kan ik ook voorzien in mijn eigen behoeften, zonder dat mijn ouders hoeven betalen. Wat ik heel leuk vind is dat ik heb gespaard: tot nu toe kon dat niet, want toen had ik geen inkomen. Het spaargeld stelt me gerust dat ik mij bijvoorbeeld kan laten verzorgen als ik ziek word. Ik kan ook een krediet aanvragen want ik heb spaargeld in de coöperatie. Maar er zijn ook beperkingen. Soms vraagt een klant een heel moeilijk model te maken dat ik nog niet beheers: dan ondervind ik moeilijkheden om het te maken. Ook zijn er problemen met de naaimachine die ik nog niet kan verhelpen. Daarom vraag ik de ondersteuning van de stichting vooral in het begin, want dan zijn de inkomsten nog laag. Maar ik ga ervan uit dat ik mijn verantwoordelijkheid draag. Tevens vraag ik dat de activiteiten geleid worden, opdat de sterkere leerlingen de zwakkeren kunnen helpen, omdat het assimileren van de leerstof niet voor iedereen het zelfde was.

Timmer-atelier

De leerlingen van het timmer-atelier zijn beoordeeld op hun re-integratieactiviteiten, niet alle leerlingen konden hun opgedane kennis ten toon spreiden in ateliers, sommigen gebruikten de lokalen van de stichting om diverse meubels te maken die zij vervolgens op de lokale markt verkochten, een leerling had de kans om te worden aangenomen in een atelier uit het gebied en heeft al wat dingen gemaakt en betaalt daarmee de atelierchef
Isaïe NSHIMIRIMANA heeft niet alleen geleerd om diverse meubels te maken maar ook ze te plaatsen zoals wij op bijgaande foto kunnen zien. Hij is in staat om een zelfgemaakte deur in een huis te plaatsen.

Plaatsen van zelfgemaakte deur.
Plaatsen van zelfgemaakte deur.

Ik heb 2 tafels, 4 banken, en 2 deuren gemaakt. Al dit gemaakte materieel is verkocht. De productie is beperkt want ik heb nog niet mijn eigen materiaal en mijn atelier. Beperkingen genoeg want ik mis voldoende gereedschap, hoewel ik de opleiding goed heb doorstaan. Hoewel ik mezelf red in de ateliers van anderen, doe ik dat liever in mijn eigen atelier, terwijl ik wel geassocieerd blijf met de andere timmerlieden, om zo nog niet besproken fabricaten te leren, zoals bijvoorbeeld kasten. Dan kan ik meer volume maken met een complete set gereedschappen. Ondanks deze uitdagingen kan ik in mijn levensbehoeften voorzien. Nu kan ik kleren kopen, terwijl voorheen mijn ouders dat moesten betalen. Ik kan in de toekomst zelf mijn huis gaan bouwen.

Uitreiking van de certificaten

Op 1 augustus 2015 werden in Mubye te Kivoga de certificaten uitgereikt aan de geslaagden door de vertegenwoordigers van Dusabikane, Akararo, de Algemene directie voor het vakonderwijs en de Gemeentelijke Directeur voor het vakonderwijs.
In zijn toespraak wees de vertegenwoordiger van Dusabikane de geslaagde kandidaten erop welke kansen er voor hen liggen nu ze een beginnerskit en een bedrage van FBU 72.000 ontvangen om direct te kunnen beginnen.
De Gemeentelijk Directeur voor het Onderwijs haakte daarop in door de leerlingen te feliciteren met hun succces en met de kansen die ze zo voor zichzelf en hun families scheppen. Hij vroeg de opleidingsorganisatie meer kinderen te helpen met een opleiding: hij zei trots te zijn op de ambitie die bestaat bij meerdere jongeren.

De ceremonie werd feestelijk afgesloten met een drankje, dat werd aangeboden door het project aan alle leerlingen en genodigden.

Op basis van de positieve ervaringen in de periode 2014-2015 besloten Dusabikane en Akararo een tweede vakopleidingsproject te starten, met andere beroepen die aansluiten bij de behoefte van de nog ongeschoolde jongeren van Mbuye en tevens met een andere geografische dekking dan het eerste project. De selectiecriteria bleven nagenoeg gelijk.
Voor deze tweede fase zijn de volgende beroepen gekozen met ieder 5 opleidingsplaatsen:

  • Automonteur
  • Elektricien
  • Loodgieter
  • Secretaresse

Wij zijn onze financiële partners bijzonder dankbaar, omdat dit project zo goed blijkt te werken voor de afgestudeerden zelf, maar ook en vooral voor de huishoudens van de jongeren!
Het tweede project ging van start op 1 augustus 2015. De voorbereidingen waren al begin juli gestart en verliepen naar wens ondanks het weinig gunstige politieke klimaat. In het binnenland bleef het echter kalm en konden onze activiteiten zonder problemen van start gaan. De nieuwe administratieve overheid is tevreden met de resultaten van het eerste project, maar ook met de voortgang van de tweede vakopleiding.
Dit deed ons beseffen dat wij – Dusabikane en Akararo – met de gekozen opzet en uitvoering van ons project op de goede weg zijn.
Wij zijn iedereen die ons op die weg steunt en gesteund heeft -in welke zin dan ook – bijzonder dankbaar.

Algemene situatie na ruim 2 jaar project

Het project te Mbuye, Burundi, wordt vanuit Nederland gefinancierd en gecontroleerd via de Stichting DUSABIKANE onder voorzitterschap van Mevrouw Ir. Seconde Nahayo, een vluchteling uit deze streek. Het wordt ter plaatse uitgevoerd door de AKARARO.

Hoofdoel is het bereiken van een sociaal-economische integratie door kansloze, ongeschoolde jongeren in een ruraal gebied waar vele basisvoorzieningen ontbreken en de mogelijkheden tot zelfontwikkeling vrijwel afwezig zijn. Het project is tevens een vredesmissie vanuit de gedachte dat verbeterde integratie en bestrijding van armoede geweld kan doen verminderen.
De overall projectperiode beslaat tenminste 4 jaren, verdeeld in 4 jaarlijkse fasen.

De eerste 3 fasen worden benut voor vakopleidingen. De 4e en laatste fase zal bestaan uit feitelijke tewerkstelling c.q. inkomensverwerving. Daartoe dienen fondsen te worden verworven zodat in een ondernemersgebouw “Hangar” de opgeleide jongeren hun vak kunnen uitoefenen en eigen inkomsten kunnen genereren. Het realiseren van deze laatste fase is essentieel voor ‘t bereiken van de hoofddoelstelling van het project. Er zijn dan zo’n 60 jongeren die een volwaardige positie in de maatschappij hebben verworven en deze kunnen behouden. En waar grote armoede verdwijnt, verbleekt geweld en zijn er kansen voor blijvende vrede.

Na fase 1 werden 20 jongeren als timmerman, metselaar, metaalbewerker en naaister gecertificeerd. Na fase 2 werden 20 jongeren als loodgieter, electricien, automonteur en secretariaats/administratief medewerker gecertificeerd.

Fase 3 is gaande, met opleidingen van 20 jongeren tot bakker, kapster, cameraman en hotellerie. Voor fase 4 wordt momenteel financiering gezocht.

Over de 2e fase is een gedetailleerde rapportage, met afbeeldingen, over het uitvoerende werk in Mbuye via AKARARO thans beschikbaar. Er wordt o.a. weergegeven hoe de jongeren worden geselecteerd, opgeleid en hoe de kwaliteit wordt bewaakt.

Daarnaast heeft DUSABIKANE in Nederland ten behoeve van fondsenverwerving diverse activiteiten ontwikkeld, zoals het deelnemen aan diverse platformen, workshops, netwerkbijeenkomsten, en belangstelling wekken voor Burundese producten (koffie). Tijdens een goed bezochte presentatie/lezing te Bussum werd veel sympathie verworven.

Het project ligt goed op koers. Voorzitter, medewerkenden en sympathisanten, zowel in Nederland als in Burundi, hebben vertrouwen dat ook de 4e fase naar voldoening kan worden afgerond in 2018.

Namens het Bestuur en al degenen die betrokken zijn bij de uitvoering van het project,

Seconde Nahayo

Seconde Nahayo

 
Projectverslag 2014-2015
Projectverslag 2016
 
Financiële Rapportage 2012-2017