Wat is Dusabikane?

Dusabikane is een stichting die zich richt op de economische ontwikkeling van jongeren in Burundi. Door de burgeroorlogen in de jaren 90 is de economische achterstand van het land zorgelijk geworden. Stichting Dusabikane probeert door middel van projecten bij te dragen aan de toekomst van jongeren in Burundi door ze te voorzien van een passende opleiding. Over deze stichting en wat wij doen voor de kinderen, gaat deze website.

Burundi

Burundi is een land in Midden-Afrika. Het heeft een oppervlakte van bijna 28.000 vierkante kilometer (twee derde van Nederland) en ruim 10 miljoen inwoners. Twee derde van de bevolking is christelijk, voornamelijk rooms-katholiek, iets minder dan een kwart heeft een natuurgodsdienst en 10 procent van de inwoners is moslim. De hoofdstad is Bujumbara (ruim 500.000 inwoners), gelegen aan het Tanganyika-meer.

Tot 1962 was het land een kolonie van België. Tien jaar later ontstonden etnische spanningen tussen de Hutu’s en de Tutsi’s, die in de jaren negentig een nieuw dieptepunt bereikten met de burgeroorlogen die minstens een kwart miljoen levens hebben gekost. Momenteel is de situatie in Burundi relatief stabiel, maar de economische achterstand van het land is zorgelijk: volgens het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties leeft 68 procent van de bevolking onder de armoedegrens.

(Bron: Wikipedia)

Seconde Nahayo

Mijn naam is Seconde Nahayo. Ik ben een overlevende van het etnisch geweld in Burundi, dat aan miljoenen mensen het leven heeft gekost. Veel van mijn familieleden zijn vermoord, onder wie mijn twee zussen. Vijf van hun kinderen heb ik in huis genomen om te verzorgen, maar ik moest hen achterlaten in 1997 toen ik moest vluchten om mijn eigen leven te redden. Ik vond een huis en een nieuw leven in Nederland.

Pas in 2007 durfde ik terug te gaan naar Burundi. In mijn geboortedorp zag ik heel veel kinderen zonder ouders. Toen dacht ik: ik ben de enige die deze kinderen een kans op een toekomst kan geven. De enige oplossing voor al het geweld en de etnische problemen is hun uitzicht te bieden op een beter leven.

Daarvoor heb ik de stichting Dusabikane opgericht, met als doel jongeren in Burundi tussen de vijftien en twintig jaar aan een toekomst te helpen door hun een opleiding te geven. Over deze stichting en wat wij doen voor de kinderen, gaat deze website.

Ik help kinderen via de stichting Dusabikane. Helpen jullie mij mee?

Het logo

Het hoofd van een klein kind, getekend in de kaart van Afrika, staat centraal in het logo van Dusabikane. De brandende lamp in het hoofd symboliseert het licht dat moet gaan schijnen in het sombere, uitzichtloze leven van de kinderen.

Boven het hoofd een paraplu in de kleuren van de vlag van Burundi, eronder de kleuren van de Nederlandse vlag. Burundi Dusabikane Sharing – Burundi en Nederland werken samen, voor de toekomst van de kinderen.

Akararo

Akararo is in Burundi de partner van de stichting Dusabikane. De rolverdeling is eenvoudig: Dusabikane zamelt het geld in waarmee Akararo het werk voor de kinderen van Burundi probeert te realiseren.

De vereniging zonder winstoogmerk Akararo is een non-gouvernementele organisatie. Ze is opgericht in 2011 en kreeg een jaar later een formele status. De doelstelling is het verbeteren van de levensomstandigheden en de middelen van bestaan van de Burundese bevolking. Ontwikkeling en respect voor de menselijke waardigheid, natuurlijke grondstoffen en milieu staan daarbij centraal.

Belangrijke doelen van Akararo zijn onder meer:

  • Een betere levensstandaard van de bevolking door middel van een hoger gezinsinkomen en sociaaleconomische re-integratie van achtergestelde maatschappelijke groepen, met name vrouwen en kinderen.
  • Het terugdringen van het sterftecijfer door de strijd tegen hiv/AIDS en zorgen dat iedereen kwalitatief goede geneeskundige zorg kan krijgen.
  • Bevrediging van de eerste levensbehoeften.

Om het werk efficiënt te kunnen doen, moet Akararo een goed lopende organisatie zijn. Via workshops en cursussen worden lokale bestuurders en sponsors op de hoogte gebracht van het belang van het werk.

In eerste instantie beperkt Akararo zich tot de gemeente Mbuye, maar als de geldelijke middelen dat toestaan, zal het actiegebied zich uitbreiden over het hele land.

Ernest Sendazirasa, vertegenwoordiger Akararo