AKARARO

Akararo stelt mens en milieu centraal

Akararo is in Burundi de partner van de stichting Dusabikane. De rolverdeling is eenvoudig: Dusabikane zamelt het geld in waarmee Akararo het werk voor de kinderen van Burundi probeert te realiseren.

De vereniging zonder winstoogmerk Akararo is een non-gouvernementele organisatie. Ze is opgericht in 2011 en kreeg een jaar later een formele status. De doelstelling is het verbeteren van de levensomstandigheden en de middelen van bestaan van de Burundese bevolking. Ontwikkeling en respect voor de menselijke waardigheid, natuurlijke grondstoffen en milieu staan daarbij centraal.

Belangrijke doelen van Akararo zijn onder meer:

  • Een betere levensstandaard van de bevolking door middel van een hoger gezinsinkomen en sociaaleconomische re-integratie van achtergestelde maatschappelijke groepen, met name vrouwen en kinderen.
  • Het terugdringen van het sterftecijfer door de strijd tegen hiv/AIDS en zorgen dat iedereen kwalitatief goede geneeskundige zorg kan krijgen.
  • Bevrediging van de eerste levensbehoeften.

Om het werk efficiënt te kunnen doen, moet Akararo een goed lopende organisatie zijn. Via workshops en cursussen worden lokale bestuurders en sponsors op de hoogte gebracht van het belang van het werk.

In eerste instantie beperkt Akararo zich tot de gemeente Mbuye, maar als de geldelijke middelen dat toestaan, zal het actiegebied zich uitbreiden over het hele land.

Ernest Sendazirasa
Ernest Sendazirasa Vertegenwoordiger
Vanaf de wettelijke bekrachtiging van de vereniging is Ernest Sendazirasa de wettelijke vertegenwoordiger. Hij is urbanisatie-ingenieur aan de Universiteit van Burundi in Bujumbaru.

Het dagelijks bestuur van de vereniging bestaat verder uit Ildephonse Nkeshimana (vicevoorzitter), Annonciate Nshimirimana (secretaris), Laëtitia Harerimana (penningmeester) en Edrick Gatore (adviseur). Het begeleidend comité bestaat uit Déogratitias Niyonzima (voorzitter), Nathalie Horicubonye (vicevoorzitter) en Marie Espérance Kankindi (secretaris).