De dorpen in Burundi

Dusabikane dorpen

Het project Dusabikane richt zich op de kinderen uit 6 dorpen: Kibumbu, Kirika, Birwana, Buyaga ,Tekaet en Mbuye, van de 27 dorpen en gehuchten die samen de gemeente Mbuye vormen in het centrum van Burundi. Buyaga is het geboortedorp van de oprichtster van Dusabikane; Seconde Nahayo.

Mbuye was tot het einde van de negentiende eeuw een van de hoofdsteden waar de koningen van Muramvya zich vestigden. Muramvya is tegenwoordig een provincie van Burundi en de koningen hebben geen macht meer sinds het land in 1966 een republiek werd.

Het dorp is onherkenbaar veranderd. Toen Seconde er in 2007 voor het eerst terugkwam nadat zij tien jaar eerder het land had moeten ontvluchten, zag zij dat de meeste huizen ruïnes waren geworden. Veel kinderen hadden geen ouders meer, vermoord tijdens de etnische onlusten tussen Hutu’s en de Tutu’s die Burundi teisterden in de laatste decennia van de vorige eeuw.

Dusabikane Mbuye

De kinderen van de dorpen

Mbuye (61.000 inwoners) telt, verspreid over alle dorpen, twaalf basisscholen, een school voor voortgezet onderwijs en een technische school. Het basisonderwijs duurt zes jaar, het vervolgonderwijs zeven of acht jaar. Maar alleen het basisonderwijs is gratis, zodat veel kinderen uit kwetsbare groepen na de basisschool geen verder onderwijs meer krijgen. Als deze kinderen opgroeien, worden ze een groot probleem voor de maatschappij.

Voor de kinderen die de technische school afmaken, is er een ander probleem: zij hebben geen gereedschap en daardoor geen kans om wat zij geleerd hebben in de praktijk toe te passen. Zij blijven werkeloos thuis. Dusabikane probeert met cursussen en gratis gereedschap deze kinderen de kans te geven op werk, op respect en op een toekomst.