Slider 1

Wat doet Dusabikane?

Werkgelegenheid en voornamelijk die van de jongeren is een probleem dat cruciaal is voor de ontwikkeling die veel derdewereldlanden kennen, vooral de landen ten zuiden van de Afrikaanse Sahara, ondanks de inspanningen en strategieën van de diverse regeringen om de werkloosheid te verminderen.

Dusabikane initieert praktijkbegeleiding om laagopgeleide jongeren in Burundi te begeleiden in hun maatschappelijke re-integratie.

Lees meer