Dusabikane Markt Wageningen

Dusabikane op de jaarmarkt in Wageningen

Stichting Dusabikane was samen met Stichting Emmaus (Regenboog) aanwezig op de jaarmarkt te Wageningen.