Slider 2

Opleidingen

Dusabikane heeft in samenwerking met de organsiatie AKARAO, een actie op gang gezet om te komen tot een integrale sociaal-economische re-integratie aan niet geschoolde jeugd.

Dusabikane initieert praktijkbegeleiding om laagopgeleide jongeren in Burundi te begeleiden in hun maatschappelijke re-integratie.

Lees meer