Automonteur

De activiteiten van de opleiding zijn begonnen op 10 augustus 2015 met het leren van de theorie, gevolgd door het praktische gedeelte.
De leerkracht stelt het materieel voor en spreekt over hun nut en doel. Hij geeft schematisch een algemeen overzicht weer van een auto en een motor, wat zijn de belangrijkste gereedschappen waarmee de kandidaten automonteur zich zullen bezighouden gedurende de opleiding van 6 maanden. Hij legt de verschillende delen van een auto uit. Van het functioneren van een motor met een schema voor een 2-takt voor de motor en een 4-takt voor de auto; hij geeft ook aan de transmissie en de transformatie van het geheel, net als de stappen van explosie van brandstof in samenhang met lucht. Hij legt schematisch uit hoe het sluitstuk werkt en hoe men het smeert en heeft hun laten zien het ventiel en de tuimelaar-as en spreekt over hun functies. Hij heeft ze ook laten zien de vaste onderdelen van een motor namelijk het sluitstuk en het cilinderblok, de bewegende delen van een motor; de zuiger, de krukas, de nokkenas en laat de kandidaten een geopende motor zien. De volgende fasen hebben te maken met het koelen van de motor, de functie van de waterleidingen, het water in de motor, koelingstype, koeling door lucht, onderhoud van lucht in de 4-taktdieselmotor. Dit alles met demonstratie op een geopende motor. Het volgende hoofdstuk gaat over de carburator als geheel en de carburator van een auto in bijzonder met demonstratie van in- en uitmontage met individuele oefening.

 

Voorziene activiteiten

Periode

Organiseren van een vergadering met het projectteam. 3 tot 4 augustus 2015
Identificatie van de kandidaten aan de opleiding 26 tot 27 juni 2015
Organiseren van een openbare workshop
Bevestiging van de kandidaten.
6 tot 7 juli 2015
Samenstellen van een cursus en de leerboeken. 8 juli 2015 tot 3 augustus 2015
Organiseren van een test om de kandidaten te selecteren voor de diverse beroepsopleidingen 3 tot 4 augustus 2015
Aanschaf van gereedschappen en materieel voor de opleiding 3 t/m 4 augustus 2015

Tweede fase

Het Project sociaaleconomische re-integratie van ongeschoolde jeugd uit kwetsbare groepen, gaat voort. Het eerste project van de periode 2014-2015, dat als doel had het levensniveau te verbeteren van de huishoudens waaruit de kinderen kwamen, had een positief resultaat. Het resultaat was zo bevredigend dat Dusabikane en haar partner Akararo een tweede fase van het project zijn begonnen, met andere mogelijke beroepen die goed in trek zijn bij de ongeschoolde jeugd van Mbuye.

Geografische dekking

met een andere geografische dekking dan het eerste project.
Wij danken onze financiële partners, omdat dit project zo goed werkt voor de afgestudeerden van de beroepsopleiding en vooral voor de huishoudens van de jongeren.
Het tweede project is begonnen op 1 augustus 2015. De voorbereidingen waren al begin juli gestart, om alle nodige mechanismen voor het goede verloop van de projectactiviteiten goed te laten verlopen, in een weinig gunstig politiek klimaat. Het binnenland is kalm gebleven en de activiteiten zijn zonder problemen begonnen. De nieuwe administratieve overheid is tevreden met de resultaten van het 1e project, maar ook over de voortgang van deze tweede.