Dusabikane loodgieter

Loodgieter

Zoals in de andere beroepen hebben de kandidaten zich eerst vertrouwd gemaakt met het gereedschap en het materiaal van Loodgieten.
Zij hebben zich met het onderwerp vertrouwd gemaakt door het theoretisch en praktisch leren van aanhechtingen van de leidingen.
Zo hebben zij het buigen van PVC leidingen en gegalvaniseerde leidingen geleerd, net als de montage van aansluitingen (de kraan, de accessoires) en concreet het aansluiten van afvoerwatersysteem, o.a. watervoorraden, fonteinen. Deze werkzaamheden zowel in theorie en in praktijk

Voorziene activiteiten

Periode

Organiseren van een vergadering met het projectteam. 3 tot 4 augustus 2015
Identificatie van de kandidaten aan de opleiding 26 tot 27 juni 2015
Organiseren van een openbare workshop
Bevestiging van de kandidaten.
6 tot 7 juli 2015
Samenstellen van een cursus en de leerboeken. 8 juli 2015 tot 3 augustus 2015
Organiseren van een test om de kandidaten te selecteren voor de diverse beroepsopleidingen 3 tot 4 augustus 2015
Aanschaf van gereedschappen en materieel voor de opleiding 3 t/m 4 augustus 2015

Tweede fase

Het Project sociaaleconomische re-integratie van ongeschoolde jeugd uit kwetsbare groepen, gaat voort. Het eerste project van de periode 2014-2015, dat als doel had het levensniveau te verbeteren van de huishoudens waaruit de kinderen kwamen, had een positief resultaat. Het resultaat was zo bevredigend dat Dusabikane en haar partner Akararo een tweede fase van het project zijn begonnen, met andere mogelijke beroepen die goed in trek zijn bij de ongeschoolde jeugd van Mbuye.

Geografische dekking

met een andere geografische dekking dan het eerste project.
Wij danken onze financiële partners, omdat dit project zo goed werkt voor de afgestudeerden van de beroepsopleiding en vooral voor de huishoudens van de jongeren.
Het tweede project is begonnen op 1 augustus 2015. De voorbereidingen waren al begin juli gestart, om alle nodige mechanismen voor het goede verloop van de projectactiviteiten goed te laten verlopen, in een weinig gunstig politiek klimaat. Het binnenland is kalm gebleven en de activiteiten zijn zonder problemen begonnen. De nieuwe administratieve overheid is tevreden met de resultaten van het 1e project, maar ook over de voortgang van deze tweede.